Advocaten-vennoten

Image

Galand Philippe

Materies

- Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht
- Vastgoedrecht
- Ondernemingsrecht

Curriculum vitae

Licentiaat Rechten behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1972.

Ingeschreven bij de Franstalige Orde van advocaten bij de balie van Brussel in 1973. Hij is mede-oprichter van de associatie samen met Mr. Michel DATH en Mr. Alain DUELZ. Op heden is hij advocaat-vennoot bij de advocatenassociatie RENSONLEX.

Hij is professor aan de stageschool van de Brusselse balie (CAPA) sinds 1995 (burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen, herstel van schade), alsook stagemeester bij de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit van Leuven en hij is leraar geweest bij de “Ateliers des Fucam” te Bergen, verzekeringsrecht.

Hij werkt mee aan het tijdschrift Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (R.G.A.R.) en is auteur van artikels en commentaren in de materies die hij behandelt.

Hij is lid van de Erelooncommissie bij de Franstalige en Duitstalige Orde van de Balies (F.D.O.B.) en lid van de werkgroep erelonen bij de Brusselse Balie.

Hij zetelt in de gemengde commissie Rechtsbijstandsverzekering F.D.O.B. / Assuralia, waar hij advies verleent in geval van geschillen tussen de advocaten en de Rechtsbijstandsverzekeraars wat de vatting of wat de erelonen van advocaten betreft.

Neem contact op met Mr Galand

Image