Advocaten

Image

du PARC LOCMARIA VICTORIA

Materies

- Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht
-
Vastgoedrecht
- Familierecht en familiaal vermogensrecht

Curriculum vitae

Victoria du Parc heeft haar Master in de rechten behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Na een ervaring bij het Europees Hof van Justitie te Luxemburg (kantoor van de advocaat-generaal WATHELET) en op de dienst wetgeving van de FOD Justitie, is zij in 2014 lid geworden van de balie Brussel.
Na te hebben gewerkt voor Mr. Jean-Marie VERSCHUEREN, vervoegde zij in april 2019 de associatie RENSONLEX.
Haar moedertaal is Frans. Ze spreekt ook Engels en heeft een passieve kennis van het Nederlands en het Spaans.

Neem contact op met Mr du Parc

Image