Materies

Familierecht en familiaal vermogensrecht

Het familierecht is een rechtstak die de juridische relaties tussen personen die verbonden zijn met elkaar door een ouderlijke band, door (aan)verwantschap of door adoptie regelt.

We geven raad aan onze cliënten en verdedigen hen voor alle problemen waarmee zij te maken krijgen tijdens een huwelijk, een scheiding, een beëindiging van een (wettelijke/feitelijke) samenleving, een adoptie (intern of internationaal) of de erkenning van een kind.

We staan hen bij voor problemen met betrekking tot de huisvesting en opvang van de kinderen, voor de aanvraag van onderhoudsbijdragen, ouderlijk gezag of ontvoering van kinderen.

We bieden eveneens onze expertise aan in alle domeinen met betrekking tot het beheer van het vermogen, zowel in het kader van schenkingen, vereffeningen-verdelingen van een huwelijksvermogen (bij scheiding) of van een nalatenschap (bij overlijden) als in het kader van successieplanning of een erfenis.

In dit domein geven we de voorkeur aan de dialoog, de minnelijke schikking en de bemiddeling, maar we verzekeren eveneens de verdediging van onze cliënten voor alle rechtbanken van het land.