Advocaten-vennoten

Image

Renson Bernard

Materies

- Publiek en administratief recht
- Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht
-
Vastgoedrecht
- Ondernemingsrecht

Curriculum vitae

Licentiaat Rechten behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1981. Hij geeft evenzeer een diploma in Criminologie behaald bij de Katholieke Universiteit van Leuven in 1981 en een diploma tot Aggregatie van het Gewoon en Hoger niet-Universitair Onderwijs.

Hij is ingeschreven bij de Franse Orde van advocaten van de Balie van Brussel in 1981. Hij is op heden advocaat-vennoot bij de advocatenassociatie RENSONLEX.

Hij was lid van de Franse Raad van de Orde van de Balie van Brussel tussen 2001 en 2003 en heeft de functie van secretaris van de Ordre bekleed gedurende het gerechtelijk jaar 2002/2003.

Hij is voorzitter van de Commissie Publiek recht van de Franstalige Orde van advocaten van de Balie van Brussel en is, in die hoedanigheid, evenzeer lid van de commissie “administratieve rechtspraak” van “AVOCATS.BE”.

Hij is professor aan de stageschool van de Balie van Brussel (CAPA), waar hij het vak deontologie doceert.

Hij is evenzeer plaatsvervangend rechter bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Zijn grote praktijkervaring brengt met zich mee dat hij voor de Hoven en Rechtbanken van de gerechtelijke orde, voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, pleit. Deze ervaring is een kostbare troef in zijn rol van raadsman, welke hij dagelijks bekleed.

Neem contact op met Mr Renson

Image