Materies

Vastgoedrecht

Wij staan onze cliënten bij in alle aspecten van het vastgoedrecht : eigendomsrecht, huur (woninghuur, handelshuur), verkoop van onroerend goed, aannemingen (gebreken in de bouw, conformiteitsgebreken, aansprakelijkheid van de aannemer en de architect), mede-eigendom en erfdienstbaarheden.

Onze raad en bijstand wordt geleverd tijdens alle stadia van het project, van de opstelling van de contracten tot de gerechtelijke of arbitrale procedures.

We pleiten onze dossiers voor alle gerechten van het land, met toepassing van de geldende wetgeving in de desbetreffende gemeenschap of het desbetreffende gewest (bv. de verschillende huurwetgeving of de modaliteiten bij de beëindiging van de koop van een woning).