Materies

Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht

Deze domeinen behelzen een belangrijk deel van het dagelijks leven van éénieder en betreft zowel goederen als personen.

De strafrechtelijke of de burgerlijke aansprakelijkheid van een persoon kunnen in het gedrang komen indien er schade ontstaat, zelfs indien niet opzettelijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verkeersongeval, ten gevolge van een breuk in de leidingen, een brand of iedere andere dagelijkse handeling. De slachtoffers van zo’n gevallen zijn vaak ontredderd en weten vaak niet goed wat te doen, tot wie zich te moeten richten en hoe precies.

De zaken waarvoor we tussenkomen, zijn zeer talrijk en gevarieerd : strafrechtelijke boete voor een verkeersovertreding (overdreven snelheid, rood licht, dronkenschap, verval van het rijbewijs), lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval, schade aan uw goederen (auto, woning of andere) ; verkeersongeval of privé-ongeval, een val in een winkel, gestolen bagage, woning beschadigd na het uitvoeren van werken, moeilijkheden om de verzekeraar te doen tussenkomen, verschijning voor de rechtbank, etc.

We geven u raad, staan u bij en verdedigen u in al deze domeinen.