Nuttige links

Advocaten

Barreau de Bruxelles

www.barreaudebruxelles.be

Balie van  Brussel
www.baliebrussel.be

Ordre des barreaux francophones et germanophones
www.avocats.be

Orde van Vlaamse balies (OVB)
www.advocaat.be

Rechtscolleges

Rechtbanken

→ www.rechtbanken-tribunaux.be

Grondwettelijk hof

→ www.const-court.be

Raad van state
www.raadvst-consetat.be

Hof van justitie
www.curia.europa.eu

Hof van de rechten van de mens
www.echr.coe.int/

Wetgevende macht

De kamer van volksvertegenwoordigers
www.dekamer.be

De senaat

→ www.senaat.be

Belgisch staatsblad
www.staatsblad.be

Uitvoerende macht

Belgische federale overheid
www.belgium.be

Fod justitie
www.justitie.belgium.be

Fod financien

→ www.financien.belgium.be

Fod economie

www.economie.fgov.be

Praktische informatie

Image

Legerlaan 10 - 1040 Brussel
T. +32 2 735 29 48