Materies

Omgevings- en milieurecht

In dit domein onderzoeken we de geldigheid van administratieve beslissingen tot toekenning of weigering van omgevings- of milieuvergunningen.

We staan onze cliënten bij zowel in de aanloop naar een administratieve beslissing (raadgeving, onderhandeling, indiening van de aanvraag tot vergunning, bijstand in de overlegcommissies, …) als tijdens een eventuele administratieve procedure bij de bevoegde instantie.

Daarnaast behandelen we bouw- en milieuovertredingen, zowel in het kader van een regularisatieprocedure als voor de gerechtelijke hoven en rechtbanken.