Bemiddeling

Over bemiddeling

Bemiddeling maakt deel uit van de alternatieve manieren van geschillenbeslechting en is dus een alternatief ten opzichte van de gerechtelijke procedure. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de partijen een beroep doen op een derde onafhankelijke, neutrale en onpartijdige persoon, de bemiddelaar, teneinde hen te helpen om zelf een minnelijk akkoord te vinden dat duurzaam is en voldoening geeft aan alle partijen.


Bemiddeling heeft als voordeel dat het toestaat aan partijen om opnieuw met elkaar in dialoog te gaan.

Bemiddeling kan op ieder moment worden opgestart, zelfs indien de gerechtelijke procedure reeds werd opgestart en is mogelijk in alle domeinen van het recht. De bemiddelaars kunnen zich specialiseren in sociale, familiale bemiddeling of bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

De bereikte akkoorden tijdens een bemiddeling die mee worden ondertekend door de bemiddelaar kunnen worden gehomologeerd door de rechter waardoor het akkoord de waarde van een vonnis met uitvoerbare titel krijgt.

De kosten van een bemiddeling worden in principe door alle partijen gezamenlijk gedragen.

Bemiddeling geeft de mogelijkheid om lange en dure gerechtelijke procedures te vermijden en tot oplossingen te komen die meer voldoening geven en rekening houden met ieders belangen in vergelijking met een beslissing van de rechter die - vaak aan één van de partijen - wordt opgelegd.

Binnen de associatie RENSONLEX zijn meerdere advocaten erkend bemiddelaar, ieder binnen zijn specialisatie, zijnde familiale bemiddeling of bemiddeling in burgerlijke en handelszaken. We kunnen u dus bijstaan in onze hoedanigheid van erkend bemiddelaar of als advocaat tijdens een gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling.

Advocaten

Actualiteit over bemiddeling