Materies

Arbeidsrecht en sociaal recht

Dit domein omvat enerzijds het arbeidsrecht (de individuele en collectieve arbeidsrelaties) en anderzijds het socialezekerheidsrecht (daarin begrepen de reglementering over de extralegale voordelen en verplaatsingsvergoedingen, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen).

De associatie RENSONLEX staat, dankzij haar langdurige ervaring in het vak, zowel bedienden, arbeiders en zelfstandigen bij in het kader van onderhandelingen en geschillen met betrekking tot arbeidsreglementen (arbeidsduur, specifieke regimes, etc.), arbeidscontracten (daarin begrepen de commerciële vertegenwoordiging, de studentencontracten en de startbaanovereenkomst), samenwerkingsovereenkomst, interim werk, téléwerk, grensoverschrijdende tewerkstelling, salaris, regelgeving over ontslag en beëindiging van ieder type van samenwerking.

We voegen daaraan toe dat dit domein eveneens omvat het bepalen van de salaris- en personeelskosten, de regels van het welzijn op het werk, de beschermde werknemers, tijdskrediet, ouderschapsverlof en specifieke arbeidsvoorwaarden.

Ten slotte kunnen wij u ook bijstaan met vragen over het pensioen, handicap en arbeidsongeschiktheid, geschillen met het RIZIV of met de FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap), de werkloosheid en de (schijn)zelfstandigen.