Juristen

Juridische medewerkers van Mr. Gilles OLIVIERS

Nicolas van KAN
→ T. 02.735.29.48 - 02.735.46.56
→ F. 02.735.91.37
vankan@renson-lex.be

Véronique VAN DE WYER
→ T. 02.735.29.48 - 02.735.46.56
→ F. 02.735.91.37
→ vandewyer@renson-lex.be

Sevda ODABAS
→ T. 02.735.29.48 - 02.735.46.56
→ F. 02.735.91.37
odabas@renson-lex.be

Sadet YILDIRIM
→ T. 02.735.29.48 - 02.735.46.56
→ F. 02.735.91.37
yildirim@renson-lex.be

Maud MOUGEOLLE
→ T. 02.735.29.48 - 02.735.46.56
→ F. 02.735.91.37
mougeolle@renson-lex.be
Image

Legerlaan 10 - 1040 Brussel
T. +32 2 735 29 48