Advocaten-vennoten

Image

Oliviers Gilles

Materies

- Vastgoedrecht
- Buitengerechtelijk mandaat en bewind over de goederen en/of de persoon
- Familierecht en familiaal vermogensrecht
- Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht
- Ondernemingsrecht
- Omgevings- en milieurecht

Curriculum vitae

Licentiaat in de Rechten behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1992.

Hij is heeft eveneens andere universitaire diploma’s behaald in België en in het buitenland: Bijzonder licentiaat in internationaal en europees recht (KUL), diploma in Milieurecht (Universitaire faculteiten Sint-Louis), Diploma Europees Milieurecht en –politiek (KUL), Master in Common Law (University of Moncton – Canada).

Hij is ingeschreven bij de Franse orde van advocaten van de Balie van Brussel in 1994. Op heden is hij advocaat-vennoot bij de advocatenassociatie RENSONLEX.

Eerder werkte hij met de Stafhouder BAERT te Gent, vervolgens richtte hij zijn eigen kantoor op te Brussel, alvorens als vennoot deel uit te maken van de advocatenassociatie RENSON in 2002.

Hij heeft steeds interesse gehad voor de theorie van het recht uit de overweging dat deze onlosmakelijk verbonden is met zijn dagdagelijkse praktijk bij de Rechtbanken. Zo is hij parlementair medewerker en expert geweest zowel bij de Belgische Senaat als bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij is Professor aan de Hoge School ICHEC – Sint Louis – ISFC. Hij gaf van 1994 tot 2010 het vak inleiding tot het grondwettelijk recht en het recht van de Europese Instellingen bij het ISFSC. Sinds 2010 geeft hij het vak burgerlijk recht.

Sinds 2022 word hij ook door de Franse Ordre van advocaten te Brussel als professor aangeduid voor de cursus over de bescherming van personen en het recht inzake geestesziekte binnen de Stageschool voor advocaten-stagiairs.

Hij is auteur van verschillende artikels en uitgaven, voornamelijk in het onroerend recht. Hij is één van de auteurs van het werk “les baux – commentaire pratique” gepubliceerd door Kluwer. Hij wordt vaak gevraagd om conferenties te geven.

Hij wordt regelmatig aangesteld door de rechtbanken van verschillende gerechtelijke arrondissementen als bewindvoerder over de goederen of over de persoon, als curator van roerende goederen of als voogd. Hij is momenteel Syndicus en Voorzitter van het College van gerechtelijke en buitengerechtelijke mandatarissen van de Franstalige Orde van Advocaten te Brussel (OBFG).

Tot solt wordt hij ook door verschillende rechtbanken aangesteld als gerechtelijke syndicus of bewindvoerder in mede-eigendommen die met beheersproblemen kampen.

Hij pleit voor de Hoven en rechtbanken van de gerechtelijke orde of de Raad van State, alsook voor de administratieve commissies of gerechten.

Neem contact op met Mr Oliviers

Image