Materies

Ondernemingsrecht

In het domein van het handelsrecht, staan wij onze cliënten - particulieren, zelfstandigen, handelaars, ondernemers, vennootschappen - bij voor de terugvordering van hun schuldvorderingen en het opstellen van handelscontracten (algemene voorwaarden, franchising, handelsagentuur, verkoopcontracten).

We begeleiden hen in de stopzetting van hun activiteiten, in de verkoop van hun aandelen of hun onroerend actief.

We staan hen eveneens bij met betrekking tot problemen die ze tegenkomen bij faillissement of schuldbemiddeling.

We verdedigen ze voor alle gerechtelijke apparaten alsook voor de arbitrale colleges.